Όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης αυτοκίνητου

Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι τα 21 έτη για οχήματα κατηγορίας Α, Α1, Β και τα 23 έτη για οχήματα κατηγορίας J.

Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος.

Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με κάρτα (χρεωστική/πιστωτική). Η ενοικίαση προπληρώνεται.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας: Oι παραλαβές / παραδόσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας (μετά τις 22:00 και μέχρι τις 08:00) γίνονται, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι 15€.

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ' ό,τι παρελήφθη.

Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας.

Ασφάλειες: Τα οχήματα (κατηγορίες Α, Α1 και Β) είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων, εξαιρουμένων του οδηγού και των επιβατών αυτών καθώς και του οχήματος της Farosrentacar.

CDW - Απαλλαγή καταβολής προκληθείσας ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

  • άνω των 500€ + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A, Α1
  • άνω των 800€ + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες J

Η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς.